Svenska bilder i Anna och Ferdinand Bobergs              
fotspår efter hundra år

Louise Nyström 2011 Carlsson Bokförlag

 

Äntligen satt Bob och Anna i Tussirullan. Bob hette egentligen Ferdinand Boberg, men
kallades alltid Bob. Anna var hans hustru. Året var 1915 och Tussirullan var en20-hästars
Scania Vabis som max kom upp i 40 km/tim. Bob hade en lång och framgångsrik
arkitektbana bakom sig, men nu var han utan jobb. Anna var konstnär. Under tio år
skulle de nu resa runt i landet för att teckna av och beskriva det Sverigesom de såg
försvinna under den framvällande industrialiseringen och moderniseringen.

Resultatet av Bobs arbete blev drygt 3000 blyertsteckningar av allt från stångjärnshammare
och lador till slott och kyrkor. Teckningarna använde han som förlaga till kolteckningarna
i det stora planschverket Svenska bilder från 1900-talets början.

Den här boken, skriven nära hundra år senare, ger en inblick i den tidens Sverige med hjälp
av Bobs teckningar och Annas livfulla och humoristiska anteckningar. Med i boken finns
också nytagna foton av det som Bob tecknade av, tagna av över 200 entusiastiska uppföljare
i Bobs och Annas fotspår. Visst har mycket av vad Bob tecknade av försvunnit,
men förbluffande mycket finns kvar idag.

www.carlssonbokforlag.se


 

Arkitektur för livet.
Om nutidens arkitektur mellan dåtid och framtid.

Louise Nyström 2006 Bildanden förlag

 

 Arkitekturens värde är mycket mer än som kan mätas med pengar. Den berikar tillvaron och den uttrycker vårt kulturarv. Det vi bygger idag ska också komma till glädje för våra barn och barnbarn. Arkitekturens funktion är att ge ramen för vardagen, festen och högtiden. Arkitektur handlar inte bara om skönhet. Hur byggnader ser ut är avgörande för stadens och bygdens identitet och därmed för de människor som bor och verkar där.

Boken är ett inlägg i den ständiga diskussionen om hur vi gemensamt formar vår miljö.
Den sätter in arkitekturen i ett vidare samhällsperspektiv och den vänder sig både till
arkitekter och andra.

Pris: 150:- + moms och frakt

Beställ: louise@bildanden.se