Om Åke

Åke Uhlin är fil.dr. i historia och professor emeritus i regional utveckling. Han ägnade sig på 1960-talet åt sin grund- och forskarutbildning, på 70-talet åt administration i Utbildnings- och Finansdepartementen, och på 80-talet åt att bygga upp ett medelstort konsultföretag (Sinova AB). I början av 1990-talet återvände han till forskningsvärlden, först till Blekinge Tekniska Högskola (BTH), därefter till Nordic Centre for Spatial Development (Nordregio) i Stockholm och från 2002 till Høgskolen i Vestfold, Norge. Hösten 2007 återkom han till BTH som gästprofessor. Han tillbringade det akademiska året 1986/87 som gästforskare vid Cambridge University.

Åren 1987-1992 genomförde Åke tre utvärderingar av regionala innovationssystem. Uppdragsgivare var det norska Kommunal og Regionaldepartementet. Bland arbetsuppgifter därefter kan nämnas forskningsprojektet "Cross Regional Learning" finansierat av VINNOVA och bokprojektet Nordiska innovationsmodeller åt Nordregio. Åke har också medverkat i ett antal EU-projektet, t.ex. MERIPA-projektet (Methodology for European Regional Innovation Policy Assessment).

I januari 2008 bestämde sig Åke för att avsluta sitt yrkesliv med något radikalt annorlunda - som elev vid en båtbyggarskola i Karlskrona. I fem terminer lärde han sig att bygga allmogebåtar. Han hann med tre stycken; en flatbottnad eka (som traditionellt använts för fiske i Karlskronas grunda strandområden); helrenovering av en illa medfaren blekingsk jaktkanot (också klassisk allmogebåt, avsedd för fågeljakt; en 17 fots blekingseka i ek (kanske den mest typiska av alla blekingska allmogebåtar, avsedd för fiske och transport av människor och djur mellan öarna, en fantastisk båt att segla.

                        

Åke bygger blekingseka                                     Svalan för fulla segel                  Jaktkanoten Sparven

                                                            

Sedan 2011 ägnar sig Åke i åt snickeri i sin egen verkstad, men framför allt åt att skriva en bok om historiefilosofi, närmare bestämt om historikers användning av informell logik. Aristoteles ”uppfann” logiken för ca 2300 år sedan. Hans formella logik har vidareutvecklats av moderna filosofer och matematiker. Hans informella logik har däremot nästan glömts bort. Den används dock ständigt av människor i rättsliga, politiska och många andra sammanhang, även i historieforskningen, dock utan att den alls betraktas som logik. 


Böcker av Åke:

Februarikrisen 1942. Svensk säkerhetspolitik och militär planering 1941-1942. Stockholm 1972 (Ak.avh.)

Tillit, kultur och regional utveckling. Karlskrona 1996 (tillsammans med Peter Stevrin)

Kunskapens många språk. Om offentliga strategier för lärande i små och mellanstora företag. Oslo 1996

Trans-National Practises. Systems Thinking in Policy Making. Nordregio 2006 (red. tills. med Åge Mariussen)