Om Louise

Louise Nyström är arkitekt SAR/MSA och professor em i stadsbyggnad. Hon har bred internationell erfarenhet bl a från EUs forskningssatsning Espon och FNs boende- och stadsbyggnadsarbete Habitat. Hon har undervisat på Blekinge tekniska högskola i fysisk planering och varit sekreterare i Stadsmiljörådet mellan 1994 och 2004.

Louise är nu medlem i Fortifikationsverkets arkitekturråd och Riksbyggens jubileumsfond "Den god staden",

Hon är ordförande i Brf Ritaren 7 i Stockholm.


Louise har bl a medverkat som arrangör i

Den internationella forskarkonferensen City and Culture under kulturhuvudstadsåret i Stockholm 1998.150 forskare, huvudsakligen från Europa för att lägga fram vetenskapliga uppsatser om kulturens betydelse för en hållbar stadsutveckling. Konferensens bidrag är tillgängliga i boken City and Culture, Cultural Processes and Urban Sustainability (red Louise Nyström with Colin Fudge 1999, Stadsmiljörådet).

Den landsomfattande kampanjen Tyck om Hus under arkitekturåret 2001. Det var en omröstning om landets vackraste hus, som genomfördes i samarbete mellan Stadsmiljörådet, Sveriges stadsarkitektförening,  Länsarkitektförening/länsstyrelserna och Riksutställningar. Omröstningen skedde först i kommunerna där allmänheten inbjöds att rösta på sina favorithus, dels "Nutida byggnad, dels "Alla tiders bästa byggnad". Därefter skedde en uttagning på länsnivå och slutligen vid en "Arkitekturriksdag" på Aula Magna vid Stockholms universitet. Vinnare vid denna var Kiruna kyrka och Universeum i Göteborg.


Louises doktorsavhandling heter Vetenskaplig Vardagsvara, Reflektioner kring förhållandet mellan vetenskaplig kunskap, yrkeskunskap och vardagskunskap i bostadsforskning, bostadsprojektering och bostadsanvändning. (Byggforskningsinstitutet 1989).

Hon har också skrivit böckerna Arkitektur för livet, om nutidens arkitektur mellan dåtid och framtid (2006) Svenska bilder i Anna och Ferdinand Bobergs fotspår efter hundra år (2011) baserad på projektet "I Ferdinands fotspår" återbesök till de byggnader som Ferdinand Boberg avbildade i sitt projekt "Svenska bilder från 1900-talets början" 1914-1924. Dessutom en lång rad artiklar i tidskrifterna Arkitektur och Plan, samt i dags- och veckopressen. Se böcker


Nu målar Louise bilder av allmogebåtar, stad och landskap i akvarell och blandteknik. Hon har ställt ut stadsbilder på Södermalm och och bilder av allmogebåtar på Saxemara båtvarv i Ronneby. Sommaren 2016 ställer hon ut landskapsbilder på Stadsbiblioteket i Karlskrona. Hennes akvareller pryder bl.a. trappuppgången på Assessorsgatan 14 i Stockholm.


                             

     Saxemara båtvarv, Ronneby 2014                    Nytorgsgatan, Stockholm 2015                      Björksjö 2016

 
               
 

                  

Måne över Högaholm 2016         Vinterväg 2016                            Björkäng 2016                         Kruthus 2016